logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 09.05.2018 08:38 | View 2.530

1. Trần Minh Hùng. Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường đại học, cao đẳng
2. Trần Thanh Nguyện. Những thách thức trong dạy học tích hợp và quản lý dạy học tích hợp ở trường phổ thông hiện nay
3. Hà Thị Thùy Dương. Tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập với việc nâng cao trách nhiệm xã hội

4. Phạm Văn Thanh - Nguyễn Thế Khang: Đóng góp của vốn đầu tư vào tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Đồng Nai - Tiếp cận từ hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas

5. Nguyễn Văn Nga:Một số vai trò cơ bản của nhân viên công tác xã hội nhắm nâng cao hiệu quả hoạt động xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

6. Nguyễn Văn Nam: Factors of job satisfaction affecting organizational commitnent of employees in Dong Nai province, Vietnam

7. Nguyễn Ngọc Duy - Nguyễn Kim Uyên: Nghiên cứu hạt nhân không bền trên máy gia tốc

8. Đinh Văn Phúc - Lê Ngọc Chung - Lại Thị Lệ Xuân - Nguyễn Ngọc Tuấn: Nghiên cứu khả năng loại bỏ chì khỏi dung dịch nước bởi vật liệu nano mangan đioxit: nghiên cứu các mô hình phi tuyến tính

9. Lê Thắng Lợi - Trần Văn Giang: Khả năng sinh sản và phân huỷ rác của giun quế (Perionyx excavatus prrrier, 1872) ở quy mô hộ gia đình

10. Lê Thị Ngọc Hiếu: Giải bài toán tối ưu theo thuật giải di truyền

11. Lê Thị Huyền: Phương pháp luận khoa học và mô hình xã hội lý tưởng trong New Atlantis của Ph.Bêcơn

12. Đào Mạnh Toàn - Hoàng Ngọc Cương: Tìm hiểu một số vấn đề chữ Nôm và tiếng Việt thể hiện trong văn bản Hoa tiên nhuận chính (P1)

13. Dương Minh Hiếu: Tiểu thuyết Việt Nam (giai đoạn 1986-2010) viết về lịch sử và chiến tranh - Một cái nhìn khái quát

14. Nguyễn Văn Thuật: Ý kiến mới về du lịch sinh thái