logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007

Trường Đại học Đồng Nai họp xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022

Time 26.05.2022 01:03 | View 35
Chiều ngày 20/5/2022, Trường Đại học Đồng Nai đã tổ chức họp xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo Sư năm 2022.

Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xếp tính điểm

Time 24.06.2020 01:45 | View 1.575
Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xếp tính điểm.
1