logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 12.06.2018 02:56 | View 685

       Theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23/7/2014 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, từ năm 2017, Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai, chỉ số ISSN: 2354-1482 được xếp tính điểm cho ngành Giáo dục học (council for professor title for education) và ngành Vật lý (council for professor title for physics).


 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 11
Hôm nay 20
Hôm qua 105
Cao nhất (20.04.2017) 957
Tổng cộng 107.272