logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 16.11.2021 03:34 | View 137

Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai được xét tính điểm 02 ngành sau:

1. DMTC Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học: Xem tại đây

2. DMTC Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý: Xem tại đây

 


 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 4
Hôm nay 10
Hôm qua 40
Cao nhất (28.11.2021) 1063
Tổng cộng 176.267