Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021
Cập nhật: 16.11.2021 03:31

Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai được xét tính điểm 02 ngành sau:

1. DMTC Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học: Xem tại đây

2. DMTC Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý: Xem tại đây