logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 31.03.2021 02:15 | View 11.130

1. Trần Xuân Hồi: Khảo sát kiến thức Vật lý và Hóa học trong chương trình tiểu học để biên soạn giáo trình tiếp cận nhu cầu thực tế

2. Phan Trường Nhất: Thực trạng và giải pháp đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

3. Nguyễn Thị Lý - Trà Văn Trung: Foreign direct investment and its effects on economic growth of Dong Nai

4. Phạm Thị Minh Nguyệt: Từ lý luận về giá trị hàng hóa sức lao động và tiền công của C. Mác bàn về chính sách cải cách tiền lương mới đối với người lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

5. Nguyễn Thị Thanh Lâm: Ngoại giao văn hóa bằng văn học - cơ hội, thách thức và định hướng phát triển cho Việt Nam

6. Đoàn Thị Huệ: Sự đa dạng trong giọng điệu trần thuật của truyện ngắn Nguyễn Minh Châu

7. Trần Thị Thùy Dung: Thiết kế và sử dụng bài tập lịch sử nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Lịch sử

8. Trương Phi Luân - Lê Tuấn Đạt: Idiom teaching strategies and teachers’ and students’ perceptions of teaching and learning English idioms

9. Trần Tuấn Anh - Hồ Văn Doanh - Trịnh Văn Cường - Nguyễn Thị Thọ - Nguyễn Duy Quang - Trần Quang Thiện - Hồ Mạnh Dũng: Phát triển phương pháp chuẩn nội trong phân tích kích hoạt neutron tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

10. Đặng Hồng Ngọc Quý - Tưởng Thị Thu Hường - Châu Thị Như Quỳnh - Trần Anh Khôi - Hoàng Minh Vũ: Research and build a soft microprocessor and ethernet interface using EDK of Xilinx

11. Phan Hà Nữ Diễm - Tôn Nữ Mỹ Phương - Trần Thái Hòa: Hoạt tính kháng khuẩn của nano lưỡng kim bạc – vàng trên nền dextran

12. Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc: Thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

13. Phạm Trường Sơn - Trần Đình Anh Tuấn: Động học quá trình sấy hạt mè (Sesamum indicum L) trong máy sấy tầng sôi

14. Hà Quang Ánh - Nguyễn Văn Phan: Xây dựng một số bài tập bổ trợ chuyên môn nhằm nâng cao kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho sinh viên các lớp không chuyên hệ đại học trường Đại học Đồng Nai