logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 28.12.2022 10:33 | View 6.236

1. Nguyễn Bích Như: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

2. Mai Thị Hoàng Minh: Tính công khai minh bạch trong quản lý các nguồn lực chính phủ và thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị trong khu vực công

3. Phạm Thị Thùy Linh - Nguyễn Văn Quang: Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường lao động, tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam hậu Covid-19

4. Nguyễn Mạnh Chủng: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ đổi mới

5. Ngô Xuân Chính: Vận dụng nguyên tắc lý luận gắn liền với thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin ở các trường đại học hiện nay

6. Trương Thị Kim Anh: Những đóng góp của nhà văn Thuận đối với nghệ thuật tiểu thuyết Việt Nam đương đại qua tác phẩm Chinatown – Phố Tàu

7. Hà Triệu Huy: New economic policy (N.E.P.) in review: an application of Vietnam in economic “doi moi”

8. Trần Văn Hoan: Dạy học Toán theo định hướng rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành Kinh tế ở Trường Đại học Lạc Hồng - thực trạng và giải pháp

9. Trần Ngọc - Phan Văn Độ - Nguyễn Duy Anh Tuấn: Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của thủy tinh lithium-borate-lead đồng pha tạp Ce3+ và Sm3+

10. Phan Thị Ái - Phạm Hương Thảo - Ngô Thị Thuận - Nguyễn Hữu Cảnh: Mô hình XXZ cho chuỗi spin sắt từ trong từ trường nghiêng

11. Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Trần Thị Bích Phượng - Lê Bảo Việt - Đỗ Thành Nguyên: Mối quan hệ giữa điện năng tiêu thụ và các yếu tố kinh tế - xã hội tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai