logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 24.05.2022 08:06 | View 9.649

1. Hà Thị Vân Anh: Một số vấn đề lý luận về đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở cấp độ chương trình đào tạo

2. Trần Minh Thu - Nguyễn Mỹ Duyên: Thе impаct оf digitаl mаrkеting оn cоnsumеr purchаsing bеhаviоr: а cаsе study at Lifе аnd Tеchnоlоgy Joint Stock Company

3. Phạm Thị Quế Trân - Phạm Thị Thu: Quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về bài học kinh nghiệm “lấy dân làm gốc” trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta

4. Đoàn Thị Huệ: Tìm hiểu Nông dân (Balzac) và Bước đường cùng (Nguyễn Công Hoan) dưới góc nhìn đối sánh

5. Nguyễn Văn Tổng: Người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong tiểu thuyết có tính chất tự truyện ở đô thị miền Nam giai đoạn 1955 - 1975

6. Võ Thị Lệ Hường: Thực trạng nhu cầu cần được trợ giúp tâm lý của học sinh khiếm thính trung học cơ sở và trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Nai

7. Tưởng Thị Thu Hường - Đặng Hồng Ngọc Quý - Nguyễn Duy Quang - Trần Tuấn Anh - Hoàng Minh Vũ: Nghiên cứu và phát thử nghiệm hệ đo tán xạ neutron trên kênh ngang số 4, Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

8. Nguyễn Hoàng Phúc - Trương Văn Minh - Nguyễn Ngọc Anh: Xác định sắt và terbi trong mẫu địa chất bằng phương pháp trùng phùng gamma - gamma

9. Tôn Nguyễn Trọng Hiền - Dương Minh Quân: Ứng dụng nền tảng ArcGIS Server API vào phục vụ tìm kiếm bất động sản

10. Nguyễn Thế Hùng: Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron để xác định các thông số chế độ cắt của quá trình gia công mặt phẳng trên máy phay CNC ba trục bằng mảnh dao hợp kim phủ TiAlN đối với thép tấm SKD61

11. Ngô Phi Minh: Phương pháp gia cố đất cho công trình xây dựng tại xã Hố Nai, tỉnh Đồng Nai

Mục lục