logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 18.04.2022 10:17 | View 13.927

1. Nguyễn Bích Như: Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

2. Bùi Thị Hiền - Huỳnh Thị Cẩm Tú - Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Nguyễn Thị Hương: Nâng cao thu nhập của nông dân sau khi thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp

3. Nguyễn Thành Phương - Hà Văn Đang: Một số vấn đề vướng mắc trong pháp luật đất đai năm 2013 tác động đến hoạt động đầu tư ở Việt Nam hiện nay

4. Trương Trí Thông - Nguyễn Văn Tuấn Vũ - Nguyễn Thị Tường Vi: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định học ngành nghề thuộc lĩnh vực du lịch của sinh viên hệ cao đẳng chính quy Trường Cao đẳng Kiên Giang

5. Trần Bảo Nguyên: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Đại học An Giang

6. Trần Thị Hiếu - Lê Thị Trang Nhung - Đoàn Châu Hưng: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án vào kiểu bài văn thuyết minh bậc trung học phổ thông

7. Đinh Thị Lực: Khả năng đáp ứng nhu cầu tin cho người sử dụng thư viện tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai

8. Trương Minh Hòa: Ứng dụng các hoạt động kịch vào việc dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên Việt Nam: hiệu quả và thách thức

9. Trần Ngọc - Nguyễn Duy Anh Tuấn: Phân tích phổ quang học của thủy tinh Calcium Fluoroborate Sulphate pha tạp dysprosium

10. Trần Trọng Lượng - Trương Minh Đức: Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển bậc thấp và bậc cao của trạng thái hai mode kết hợp đối xứng thêm ba và bớt một photon tổng

11. Nguyễn Đình Trung - Lê Thị Hà Lan - Nguyễn An Sơn - Trương Đông Phương - Lê Vũ Trâm Anh - Đường Thị Hương Giang - Thạch Thị Ngọc Trân: Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cs+ bởi vật liệu nano Zn2[Fe(CN)6] và Cu2[Fe(CN)6]

12. Nguyễn Thị Ngọc - Nguyễn Thị Thảo - Phạm Thị Bích: Nghiên cứu chế tạo và hiệu ứng từ nhiệt trong nano tinh thể La5/8Ca3/8Mn0,9875Pd0,0125O3

13.  Nguyễn Đức Minh: Cluster gecmani pha tạp một số kim loại chuyển tiếp 3d GenM (M: Cr, Mn, Fe; n=14)

Mục lục