logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 11.03.2021 08:21 | View 8.294

1. Đỗ Xuân Tiến: Triết lý thực dụng của John Dewey và công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay

2. Ngô Thanh Hương: Quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3. Nguyễn Bích Như - Dương Thanh Bình - Nguyễn Trung Hiếu: Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc tiếp cận dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

4. Dương Thị Hoài Nhung: Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam

5. Quách Nguyễn Ân Điển: Giá chuyển nhượng - nhận diện những nguy cơ thách thức và phản ứng của các bên liên quan trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu

6. Nguyễn Hùng Vương: Sự tồn tại tư tưởng chính trị Hàn Phi trong lịch sử các nhà nước phong kiến phương Đông

7. Nguyễn Thị Túy: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

8. Trần Bảo Nguyên: Giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên thông qua môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

9. Nguyễn Thị Kim Oanh: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Nguyễn Huệ hiện nay

10. Nguyễn Thị Hồng: Nghệ thuật miêu tả ngoại hình nhân vật nữ trong một số tiểu thuyết của Nhất Linh và Khái Hưng

11. Phạm Thị Phương Thúy: Tác động của chính sách ruộng đất đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ

12. Lê Minh Công: Xây dựng phòng tâm lý học đường cho các trường phổ thông tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

13. Nguyễn Văn Hùng - Phạm Văn Dũng - Phan Văn Toàn - Lê Việt Phong - Huỳnh Thị Tịnh: Intercomparison in 2016 on personal dose equivalent of Hp(10) and Hp(0.07) by Optically Stimulated Luminescence Dosimeters (OSLD) in Southeast and South Asia regions

14. Trần Thị Ngọc Anh - Trần Thị Hà - Nguyễn Thị Huyền - Hồ Khắc Hiếu - Nguyễn Việt Tuyên - Phạm Nguyên Hải: Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu ZnO pha tạp Ag

15. Nguyễn Thị Phương Trinh - Trương Minh Đức: Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ

16. Nguyễn Thị Minh Sang - Trương Văn Minh - Phạm Thị Ngọc Hà - Trần Ngọc Diệu Quỳnh - Nguyễn Ngọc Tâm - Bùi Thị Tươi: Ứng dụng kỹ thuật huỳnh quang tia X trong phân tích các nguyên tố vết của nước hồ Xuân Hương