logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 29.09.2020 11:40 | View 7.648

1. Trần Kiều Dung: Sử dụng thiết kế nghiên cứu hỗn hợp trong nghiên cứu quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

2. Nguyễn Thái Bình Long: Thực trạng công tác quản lý đào tạo tiếng Anh không chuyên tại các trường đại học thành viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

3. Nguyễn Thị Lý - Nguyễn Đức Hậu: Tác động của chính sách thuế đối với thị trường bất động sản

4. Phạm Đình Sửu: Vận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp lữ hành ở Đồng Nai

5. Lê Đức Thọ: Triết học thẩm mỹ của Immanuel Kant và ý nghĩa giáo dục của nó trong xây dựng con người ở Việt Nam hiện nay 

6. Nguyễn Văn Tổng: Diện mạo của tiểu thuyết có tính chất tự truyện trong văn học Việt Nam thế kỷ XX

7. Hồ Thị Thanh Thủy: Một số đề tài nổi bật của văn xuôi tự sự Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945

8. Nguyễn Bích Trâm: Vận dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học tác phẩm văn học

9. Nguyễn Thị Thanh Huyền: An investigation into lexical collocational errors in essays committed by english-early childhood education students: a case study at Hanoi National University of Education

10. Nguyễn Thị Hạnh - Đoàn Hùng Minh - Hoàng Văn Bình: Khảo sát nồng độ khí Radon trong nhà bằng detector CR-39 tại một số khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

11. Phan Hà Nữ Diễm - Phạm Long Quang - Trần Thái Hòa: Tổng hợp xanh bạc nano hình cầu sử dụng chitosan làm chất khử và chất ổn định

12. Đỗ Hùng Dũng: Một số giải pháp phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Sư phạm Vật lý hiện nay

13. Lê Bảo Việt - Phạm Thị Minh Kiều: Đánh giá tải lượng ô nhiễm sông Vàm Cỏ Đông trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An

14. Ngô Phi Minh: Phương án thi công Top-Down áp dụng cho công trình có tầng hầm