logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 30.10.2019 08:26 | View 7.791

1. Huỳnh Văn Sơn - Dương Thị Hồng Hiếu: Đánh giá của đội ngũ giảng viên các trường đại học sư phạm về mức độ đạt chuẩn nghề nghiệp của các cử nhân Giáo dục mầm non ở các trường đại học khu vực phía Nam

2. Huỳnh Trung Cừ: Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THPT huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - thực trạng và biện pháp

3. Trần Đại Nghĩa: Giải pháp quản lý nguồn nhân lực hoạt động giáo dục trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông chuyên

4. Nguyễn Quốc Nghi: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn của loại hình du lịch nông thôn ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

5. Trần Thị Thu Hằng: Hoàn thiện công tác quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2017

6. Nguyễn Mạnh Chủng: Quan điểm của Đảng về phụ nữ và phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới

7. Nguyễn Hồng Điệp: Phong cách tư duy - một số vấn đề cốt yếu

8. Lai Thái Trường Thi: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị gắn với việc xây dựng động cơ, thái độ học tập cho học viên trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận hiện nay

9. Trần Thị Mai Hương: Định kiến của nam giới đối với phụ nữ trong ngôn ngữ đối thoại (qua các cứ liệu văn học)

10. Nguyễn Bích Trâm: Tìm ý tưởng lập văn bản nghị luận văn học

11. Lê Kim Anh: Mô hình phân tầng trong điều khiển nối lưới cho tuabin gió

12. Phạm Hoài Phương - Nguyễn Thị Hải Yến - Nguyễn Thị Phương Thúy - Trần Quang Trung: Chế tạo và khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến các đặc trưng của màng SnO được chế tạo bởi phương pháp phún xạ phản ứng magnetron DC

13. Lê Đinh Phú Cường - Phạm Hồng Xuân: Thử nghiệm môt hệ thống định vị trong nhà sử dụng Fi-Wi và thuật toán K-láng giềng gần nhất

14. Nguyễn Văn Tuấn: Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường lao động trong sản xuất bao bì xi măng