logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 18.06.2019 04:17 | View 7.940

1. Lê Thị Hoài Lan - Đào Phan Đình Tài: Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ an toàn thân thể cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

2. Nguyễn Thị Thu Trang: Thực trạng kỹ năng thuyết trình của sinh viên sư phạm trường Đại học Đồng Nai

3. Nguyễn Thành Công: Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở trường Giáo dưỡng số 4

4. Hà Huy Huyền: Vai trò của đầu tư tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

5. Nguyễn Thị Phương Thảo - Nguyễn Việt Hùng: The determinants affecting the employee motivation: a case of Dong Nai University

6. Nguyễn Thị Túy: Sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình vận dụng Chủ nghĩa  Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

7. Nguyễn Tiến Đảm: Giá trị tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

8. Đào Mạnh Toàn - Lê Hồng Chào: Phương pháp học từ vựng tiếng Hán hiện đại dựa vào mối liên hệ về ngữ âm, ngữ nghĩa với từ Hán Việt

9. Hồ Thị Thanh Thủy: Sự kết hợp giữa chất văn xuôi và chất thơ trên bình diện ngôn ngữ và giọng điệu trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư trước 1945

10. Võ Thị Lệ Hường: Khó khăn tâm lý của học sinh khiếm thính Trung học cơ sở và Trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Nai

11. Đinh Quang Minh - Nguyễn Thành Nhân: Vận dụng tri thức hàm để giải quyết bài toán cực trị hình học và bài toán có nội dung thực tế trong chương trình toán phổ thông

12. Đặng Thị Như Hoa - Nguyễn Thị Trúc Hậu - Bùi Nguyên Trâm Ngọc: Quy tắc xây dựng diện tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phân, thể tích của một số hình hình học ở tiểu học

13. Nguyễn Thị Minh Sang - Hồ Hữu Thắng - Phan Bảo Quốc Hiếu - Phạm Xuân Hải - Trương Văn Minh: Khảo sát thay đổi thông lượng neutron trong môi trường nước

14. Phạm Thị Hằng - Trần Quang Đạt - Trương Minh Đức: Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp