logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 25.01.2019 03:44 | View 8.760

1. Dương Minh Quang - Hà Thị Phương Thảo: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giảng viên đại học

2. Nguyễn Thị Thu Ba: Kết quả thực nghiệm nâng cao khả năng tư duy của học sinh tiểu học bằng bài tập môn Toán

3. Đinh Thị Hóa - Hoàng Thị Ngọc Điệp - Lê Thị Kim Tuyên: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Đồng Nai

4. Vũ Văn Thuân: Sự phát triển kinh tế hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1975 đến 1985

 5. Phạm Thị Minh Nguyệt: Phát huy nguồn lực con người Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

6. Nguyễn Thanh Hải: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về gia đình và văn hóa giáo dục trong gia đình nhằm hoàn chỉnh giá trị của gia đình trong thời kỳ hiện nay 

7. Đào Mạnh Toàn - Lê Hồng Chào: Quan niệm về trạng ngữ trong các sách vở ngôn ngữ học tiếng Việt (phần 2)

 8. Nguyễn Thị Thanh Huyền: A study into metaphorical phrases in American and Vietnamese Declarations of Independence

 9. Phạm Thị Phương Thúy: Hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1968)

10. Trương Minh Hòa: The future of English language teaching in Vietnam: A discussion from socio-cultural perpective

 11. Nguyễn Văn Nam: Personalization of learning through the use of technology

 12. Nguyễn Văn Hùng - Phạm Văn Dũng - Phan Văn Toàn - Phạm Xuân Hải: Xây dựng đồ thị đáp ứng liều hấp thụ đối với bức xạ gamma và tia-X ứng dụng trong định liều sinh học

13. Phạm Hương Thảo - Nguyễn Hữu Cảnh: Ảnh hưởng của sự cảnh tranh tương tác trao đổi J1-Jlên các tính chất nhiệt động của chuỗi spin S-0  

 14. Bùi Đoàn Phượng Linh - Trần Thị Thủy Tiên - Nguyễn Ngọc Hà - Huỳnh Thanh Hùng: Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn phân giải lân vô cơ khó tan từ đất tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

15. Lê Đinh Phú Cường - Lê Mai Như Uyên: Thiết kế ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ môi trường cho phòng tài nguyên môi trường và công ty tài nguyên môi trường

16. Đoàn Tiến Trung - Trần Thanh Dũng - Trần Thụy Ngọc Minh: Thực trạng giảng dạy môn Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh