logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 07.11.2018 08:34 | View 8.145

1. Dương Quỳnh Nga - Phạm Thu Hương: Đầu tư tư nhân: động lực phát triển của nền kinh tế

2. Phạm Văn Thanh: Tác động của đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế và ngưỡng đầu tư công hợp lý tác động thúc đẩy đầu tư tư nhân ở Việt Nam

3. Nguyễn Thế Khang - Nguyễn Thị Ngọc Bích: Tác động của các nguồn vốn đầu tư đến hội tụ thu nhập ở Việt Nam

4. Nguyễn Mạnh Tưởng: Thực trạng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn hiện nay

5. Nguyễn Ngọc Hùng: Giải pháp nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

6. Ngô Thùy Dung: Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam

7. Nguyễn Tuấn Dũng: Vai trò của chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tư nhân - kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh và bài học cho tỉnh Đồng Nai

8. Nguyễn Nam Hải: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Đồng Nai

9. Trương Thị Anh Đào - Vũ Kiến Phúc: Tăng cường thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua nâng cao hiệu quả hợp tác giữa nhà nước và tư nhân trong nghiên cứu và phát triển (R&D)

10. Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Lê Thu Thủy: Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11. Hoàng Thị Thu Hà: Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2008 - 2016

12. Phạm Quang Huy: Bàn về một số vấn đề cơ bản của kế toán trong hợp đồng hợp tác công tư trong đầu tư tư nhân