logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 02.07.2018 08:48 | View 5.372

1. Lê Phước Kỳ: Barriers to adult student success at a reach higher program

2. Khuất Hữu Anh Tuyến: Thực trạng nội dung và phương pháp dạy học tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai 

3. Nguyễn Thị Khánh Chi: The influence of service quality on customer satisfaction: a case of Vietnam Airlines 

4. Nguyễn Chí Hải: Quy hoạch không gian vùng phát triển văn hóa xã hội tỉnh An Giang 

5. Phạm Thị Quế Trân: Quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

6. Nguyễn Thanh Đại: Những luận điểm về Đảng Cộng sản Việt Nam trong tác phẩm "Đường kách mệnh" và ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay 

7. Hồ Thị Thanh Thủy: Sự thể hiện uẩn khúc tình cảm của nhân vật trong văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư trước 1945 

8. Mai Thị Huệ: Đặc sắc ngôn ngữ thơ Nguyễn Công Trứ 

9. Trần Thị Hiếu: Luyện kỹ năng viết đoạn văn nghị luận văn học cho học sinh lớp 9 bằng hệ thống bài tập thực hành 

10. Đinh Thị Huê: Những nhân tố hạn chế sự phát triển của Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á (SAARC) giai đoạn 1985-2015 

11. Phan Thị Cẩm Lai: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát trong cấu trúc quản trị công ty cổ phần tại Việt Nam 

12. Trương Văn Minh - Vũ Hoàng Nguyệt Nương: Áp dụng kỹ thuật trùng phùng gama-gama xác định Selenium trong mẫu Smell  

13. Nguyễn Hoàng - Nguyễn Văn Hải -  Phạm Xuân Hải: Nghiên cứu phân bố liều nơtron do nguồn 252f trong phantom thủy tinh hữu cơ 

14. Dương Thanh Tài - Trương Thiết Dũng: Chuẩn liều photon phát ra từ máy gia tốc tuyến tính tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai 

15. Bùi Đoàn Phượng Linh - Nguyễn Thị Thủy Trúc - Bùi Hoàng Thiêm: Môi trường tối ưu cho nuôi cấy meo giống và nuôi trồng nấm bào ngư xám (Pleurotus sajor-caju) tại thành phố Biên Hòa

16. Hồ Hải Quang - Lê Anh Tú - Vũ Việt Bảo: Huấn luyện khả năng linh hoạt: tầm quan trọng và ứng dụng cho Karatedo 

17. Hà Quang Ánh - Hồ Hải Quang: Giải pháp tạo hứng thú học tập cho sinh viên nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục thể chất 

Mục lục: Tải về