logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 29.04.2018 11:22 | View 8.832

1. Lê Bá Lộc: Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm về công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở

2. Cao Thị Huyền: Kỹ năng tự nhận thức của học sinh trung học phổ thông hiện nay

3. Nguyễn Thị Lý - Trà Văn Trung: Determinant of the factors influencing tax compliancce of enterprises in Dong Nai Province

4. Nguyễn Nam Hải: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của lao động hành nghề kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai 

5. Lê Đức Thọ: Từ tư tưởng "nhân chính" trong triết học Mạnh Tử đến quan điểm chính trị của Phan Bội Châu và ý nghĩa lịch sử của nó 

6. Nguyễn Tiến Đảm: Từ tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh suy nghĩ về công tác cán bộ ở Việt Nam hiện nay 

7. Đào Mạnh Toàn - Lê Hồng Chào: Quan điểm về trạng ngữ trong các sách vở ngôn ngữ học tiếng Việt - phần 1 

8. Nguyễn Thị Hồng: Những cung bậc tiếng cười trong một số truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp 

9. Đinh Thị Nhung: Biểu tượng con số trong tiểu thuyết "Tội ác và hình phạt" của Dostoevsky dưới góc nhìn huyền thoại 

10. Trần Vũ Thành: Tính tất yếu, khách quan của sự ra đời mô hình văn phòng hiện đại

11. Nguyễn Vũ Thụy - Trương Minh Đức: Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ

12. Trương Văn Minh - Trần Huy Dũng - Nguyễn Thị Thu Trang: Xác định hệ số hấp thụ bức xạ của nhôm đối với beta bằng hệ đếm ST-360

13. Nguyễn Thị Thu Thủy - Đỗ Hùng Dũng: Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học phần Quang hình học Vật lý 11 THPT

14. Nguyễn Thị Ngọc Linh - Trần Hà Diễm My - Nguyễn Quỳnh Thơ - Đỗ Thị Cẩm Hoàng: Bước đầu ghi nhận tính đa dạng tài nguyên cây thuốc ở rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai