logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 02.03.2018 02:11 | View 8.154

1. Huỳnh Văn Sơn: Một số lý luận về giáo dục lối sống và rèn luyện kỹ năng sống cần tuân thủ định hướng áp dụng cho chương trình giáo dục tổng thế

2. Lê Phước Kỳ: Achieving the Aisan century through the harmanization of higher education in South East Asia: Acomparative analysis of policy and process in Thailand and Vietnam

3. Nguyễn Thanh Thủy: Vận dụng phương pháp dạy học bằng tình huống vào dạy học môn Lý luận dạy học theo định hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm tại các trường đại học

4. Vũ Văn Thực: Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam

5. Nguyễn Thị Lý: Quản lý thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai

6. Nguyễn Như Bình: Du lịch làng nghề ở Đông Nam Bộ - thực trạng và một số giải pháp phát triển

7. Võ Nữ Hạnh Trang: Dấu ấn tôn giáo qua địa danh ở Tây Nam Bộ

8. Hoàng Minh Hiền: Từ tác phẩm "Tự chỉ trích" suy nghĩ về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay

9. Trương Thị Kim Anh: Đôi nét về đổi mới tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại

10. Nguyễn Văn Tổng - Nguyễn Quang Minh: "Chuyện kể năm 2000" của Bùi Ngọc Tấn dưới góc nhìn tự truyện

11. Nguyễn Hữu Luân - Trương Minh Đức: Khảo sát các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp

12. Phạm Đình Dũ: Nghiên cứu tính hấp phụ của bùn đỏ Lâm Đồng

13. Trần Đắc Tốt - Vũ Văn Vinh: Phát hiện và cảnh báo sự thay đổi của website dựa trên thay đổi nội dung cấu trúc HTML

14. Lê Đinh Phú Cường - Nguyễn Văn Thăng: Ứng dụng phần mềm Adobe Presenter 10 để thiết kế bài giảng điện tử E-Learning

15. Nguyễn Ngọc Duy - Phạm Văn Thanh - Nguyễn Kim Uyên: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học Vật lý Đại cương