logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 09.05.2018 08:38 | View 2.290

1. Lê Văn Khoa: Về công tác quản lý các trường THPT tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  

2. Nguyễn Thanh Thủy: Hình thành kỹ năng tự học cho sinh viên - nhu cầu thiết yếu trong đào tạo ngành sư phạm

3. Lê Hồ Sơn: Nghiên cứu mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay   

4. Lê Minh Công: Điều kiện sống của công nhân có rối loạn tâm thần ở Khu Công nghiệp Biên Hòa 2

5. Hoàng Ngọc Cương: Bước đầu tìm hiểu khuynh hướng tư tưởng thi học của Trương Đăng Quế qua bài tựa Học văn dư tập tự tự   

6. Nguyễn Quang Minh - Mai Thị Huệ: Cảm thức thiền trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Matsuo Basho 

7. Nguyễn Đăng Hiệp Phố: Di tích Mộ Cự Thạch Hàng Gòn - lịch sử phát hiện và quá trình trùng tu, tôn tạo  

8. Ngô Thị Huyền: Vấn đề xây dựng con người trong Di chúc Hồ Chí Minh 

9. Ngô Thị Huyền - Chung Thị Vân Anh: Vấn đề tha hóa và giải phóng lao động khỏi sự tha hóa trong triết học Mác 

10. Nguyễn Thị Túy - Hoàng Minh Hiền: Nâng cao chất lượng dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Đồng Nai

11. Đinh Quang Minh: Vận dụng tri thức hàm để giải một số bài toán ở phổ thông 

12. Hà Quang Ánh - Đàm Xuân: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục thể chất trong trường Đại học Đồng Nai

13. Nguyễn Ngọc Anh - Trương Văn Minh: Phát triển chương trình con làm khớp dữ liệu với nhiều mô hình 

14. Phan Văn Chuân - Trương Văn Minh - Nguyễn Ngọc Anh - Nguyễn Đắc Châu - Vũ Thị Thanh Quý: The algorithms for neutron pulse detection with scintillation detector 

15. Nguyễn Huy Hoài - Nguyễn Văn Hợp - Trịnh Vĩnh Thiện: Phát triển phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng đầu dò diod array tử ngoại để xác định cefalexin trong nước thải