logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 09.05.2018 08:38 | View 2.178

1. Lê Văn Khoa: Về công tác quản lý các trường THPT tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  

2. Nguyễn Thanh Thủy: Hình thành kỹ năng tự học cho sinh viên - nhu cầu thiết yếu trong đào tạo ngành sư phạm

3. Lê Hồ Sơn: Nghiên cứu mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay   

4. Lê Minh Công: Điều kiện sống của công nhân có rối loạn tâm thần ở Khu Công nghiệp Biên Hòa 2

5. Hoàng Ngọc Cương: Bước đầu tìm hiểu khuynh hướng tư tưởng thi học của Trương Đăng Quế qua bài tựa Học văn dư tập tự tự   

6. Nguyễn Quang Minh - Mai Thị Huệ: Cảm thức thiền trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và Matsuo Basho 

7. Nguyễn Đăng Hiệp Phố: Di tích Mộ Cự Thạch Hàng Gòn - lịch sử phát hiện và quá trình trùng tu, tôn tạo  

8. Ngô Thị Huyền: Vấn đề xây dựng con người trong Di chúc Hồ Chí Minh 

9. Ngô Thị Huyền - Chung Thị Vân Anh: Vấn đề tha hóa và giải phóng lao động khỏi sự tha hóa trong triết học Mác 

10. Nguyễn Thị Túy - Hoàng Minh Hiền: Nâng cao chất lượng dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Đồng Nai

11. Đinh Quang Minh: Vận dụng tri thức hàm để giải một số bài toán ở phổ thông 

12. Hà Quang Ánh - Đàm Xuân: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục thể chất trong trường Đại học Đồng Nai

13. Nguyễn Ngọc Anh - Trương Văn Minh: Phát triển chương trình con làm khớp dữ liệu với nhiều mô hình 

14. Phan Văn Chuân - Trương Văn Minh - Nguyễn Ngọc Anh - Nguyễn Đắc Châu - Vũ Thị Thanh Quý: The algorithms for neutron pulse detection with scintillation detector 

15. Nguyễn Huy Hoài - Nguyễn Văn Hợp - Trịnh Vĩnh Thiện: Phát triển phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng đầu dò diod array tử ngoại để xác định cefalexin trong nước thải


 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 2
Hôm nay 105
Hôm qua 196
Cao nhất (20.04.2017) 957
Tổng cộng 145.598