logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 09.05.2018 08:38 | View 2.211

1. Đinh Quang Báo: Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông - những vấn đề đặt ra và giải pháp 

2. Nguyễn Thanh Thuỷ: Kích thích tính tự giác học tập, nghiên cứu cho sinh viên trong quá trình đào tạo nhà giáo tương lai 

3. Trương Văn Tuấn: Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò người thầy vào việc bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo

4. Lê Tấn Phước - Bùi Xuân Diễn: Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

5. Trần Đăng Ninh: Đánh thức tiềm năng du lịch Đồng Nai

6. Lê Minh Công: Tỷ lệ và các biểu hiện lâm sàng của một số rối loạn tâm thần của công nhân tại Khu Công nghiệp Biên Hoà 2

7. Đào Mạnh Toàn - Hoàng Ngọc Cương: Tìm hiểu một số vấn đề về chữ Nôm và tiếng Việt thể hiện trong văn bản Hoa Tiên nhuận chính (P2)

8. Dương Minh Hiếu: Đôi nét về tiểu thuyết Việt Nam viết về thế sự (giai đoạn 1986-2010)

9. Đoàn Thị Huệ: Nghệ thuật thể hiện phương diện đời tư thế sự của nhân vật lịch sử trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại (Qua khảo sát tác phẩm của Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Quang Thân)

10. Nguyễn Thị Thanh Lâm: Phát triển năng lực đọc - hiểu cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới

11. Nguyễn Đăng Hiệp Phố: Tiếp cận lý thuyết khung sinh kế bền vững DFID trong nghiên cứu sinh kế của người Mạ ở vườn quốc gia Cát Tiên

12. Nguyễn Thị Hương: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo thanh niên và những bài học đối với công tác dạy - học ở trường Đại học Đồng Nai

13. Nguyễn Văn Quyết - Võ Nữ Hạnh Trang: Nhà truyền thống của người Việt ở Đồng Nai

14. Trần Xuân Hồi: Sử dụng máy lấy mẫu khí xách tay để định liều chiếu trong cho nhân viên sản xuất 131I tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

15. Trương Văn Minh - Phạm Đình Khang - Nguyễn Xuân Hải - Lê Thị Thanh Hà - Phan Văn Chuân: Xác lập tham số thời gian của hệ phổ kế trùng phùng cho phân tích kích hoạt

16. Lê Anh Tú - Nguyễn Đình Phát: Thực trạng sức bền chuyên môn của nam vận động viên Taekwondo lứa tuổi 14 - 15 tỉnh Đồng Nai