logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 21.09.2017 10:29 | View 10.285

1. Trần Minh Hùng, Phạm Xuân Thanh: Thiết kế sư phạm "Giáo dục kỹ năng sống" theo thuyết học tập chuyển hóa

2. Nguyễn Đức Đổi: Sự phối hợp ba môi trường giáo dục ở trường Đại học Đồng Nai  

3. Nguyễn Thị Hòa: Bàn về tư duy phản biện trong giáo dục đại học 

4. Nguyễn Quốc Nghi: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dự án phi chính phủ của hộ nghèo ở tỉnh Sóc Trăng 

5. Nguyễn Thị Lý, Trà Văn Trung: The factors affecting foreign direct investment at the industrial zones of Dong Nai Province 

6. Phạm Văn Chinh: Chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa: nghiên cứu ứng dụng mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter 

7. Võ Nữ Hạnh Trang: Tìm hiểu một số địa danh lịch sử ở Tây Nam Bộ 

8. Nguyễn Mạnh Chủng: Quan điểm của Đảng về vấn đề con người và phát huy nhân tố con người thời kỳ đổi mới 

9. Đoàn Thị Huệ: Dấu ấn văn hóa Việt trong hình tượng Quang Trung - Nguyễn Huệ (Khảo sát Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác) 

10. Hà Thị Thùy Dương: Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học của Việt Nam hiện nay 

11. Nguyễn Thị Mỹ Dung: Tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy học văn học địa phương ở trường Đại học Đồng Nai 

12. Nguyễn Ngọc Duy, Trần Minh Hùng, Nguyễn Kim Uyên: Thí nghiệm vật lý ảo với Easy Java Simulation 

13. Đỗ Thị Bé Hạnh, Nguyễn Duy Anh Tuấn: Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm và bớt một photon lên hai mode kết hợp lẻ 

14. Võ Triều Khải, Phan Thị Thanh Thảo: Ảnh hưởng của dung môi hữu cơ đến hình thái và độ kết tinh vật liệu nano/micro ZnO 

15. Nguyễn Mậu Thành: Xác định, đánh giá hàm lượng sắt trong nước giếng sinh hoạt tại một số hộ dân trên địa bàn xã Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình