logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 04.08.2022 02:53 | View 75

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai xin thông báo:

Email liên hệ của Tạp chí Khoa học (tapchikhoahoc@dnpu.edu.vn) gặp sự cố từ chiều ngày 3/8/2022. Do đó, tạm thời các nhà khoa học, cộng tác viên vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:

Chuyên viên Ban Biên tập Nguyễn Thị Thùy Dương

Email: nguyenduong2510.vn@gmail.com

Di động: 0983.036.496

 

Trân trọng!