Tạp chí Khoa học số 12/2019
Cập nhật: 26.04.2019 02:20

1. Huỳnh Văn Sơn - Nguyễn Thị Tứ: Thực trạng ứng dụng mô hình giáo dục năng lực cảm xúc xã hội SEL của giáo viên vào hoạt động giáo dục ở bậc trung học cơ sở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2. Nguyễn Thị Thanh Thủy: Biện pháp bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

3. Nguyễn Thế Khang - Vương Quang Thịnh - Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Xuân Tùng: Đánh giá sự thay đổi của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ở Việt Nam hiện nay

4. Nguyễn Thị Khánh Chi: Thực trạng triển khai e-CRM của các hãng hàng không trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các hãng hàng không của Việt Nam

5. Vũ Văn Thuân: Kinh tế hợp tác xã ở thành phố Hồ Chí Minh trong 30 năm đổi mới (1986-2015)

6. Phạm Thị Quế Trân: Luận điểm "khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp" của C.Mác và vấn đề xây dựng, phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

7. Đặng Chí Công - Trần Thị Ly Ba: Hồ Chí Minh với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

8. Trương Thị Kim Anh: Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết theo khuynh hướng hiện thực huyền ảo

9. Nguyễn Thị Hồng: Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ trong tiểu thuyết "Đời mưa gió" của Nhất Linh và Khái Hưng

10. Trần Thị Thùy Dung: Một số đặc trưng của phong trào Tây Sơn thế kỷ XVIII

11. Lê Quang Hùng: Định hướng đối thoại trong dạy học tác phẩm văn chương ở trường phổ thông

12. Phan Thị Cẩm Lai: Tổ chức và quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam

13. Nguyễn Trường Sinh - Trương Minh Đức: Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp

14. Trần Đức Dũng - Nguyễn Thị Ái Anh - Đặng Thanh Dũng: Xây dựng cơ sở dữ liệu các đa thức bất khả phục vụ các ứng dụng thực tiễn

15. Nguyễn Mậu Thành: Xác định hàm lượng mangan và kẽm trong cá lóc (channa maculata) nuôi ở khu vực xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

16. Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc: Hiện trạng và giải pháp quản lý chất thải nguy hại tại Khu công nghiệp Biên Hòa II tỉnh Đồng Nai

17. Nguyễn Ngọc Chơn Tâm - Nguyễn Khánh Duy - Trần Bá Phúc - Huỳnh Hữu Hiếu: Đánh giá hiệu quả ứng dụng một số giải pháp đào tạo huấn luyện viên Karate tại thành phố Hồ Chí Minh