Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022
Cập nhật: 28.07.2022 07:59

Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai được xét tính điểm 02 ngành sau:

1. DMTC Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học: Xem tại đây

2. DMTC Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý: Xem tại đây